I dette blogginnlegget skal jeg fortelle om mine opplevelser med kurset «Networking basics». Kurset handler om hvordan man kan finne en relevant mentor og hvordan man kan kontakte og prate med denne personen. Jeg vil gå kronologisk igjennom hver modul av kurset og si hva jeg har lært, og mine tanker rundt de aktuelle temaene.

Modul 1: Your Professional Identity

Den første modulen handler mye om studenters tanker rundt en «student og profesjonell identitet». Det jeg tok med meg fra denne modulen er at karrierebygging skjer hele tiden. Ens egen profesjonelle identitet bygges hele tiden mens man er student uten at man kanskje er klar over det. Det viktigste for meg med denne modulen var en bekreftelse av noe av det jeg synes er mest skremmende med networking. Mitt største problem med networking er at jeg føler at jeg er til bry for personen jeg tar kontakt med og sløser bort personens tid. Dette blir avkreftet i denne modulen og det er tvert imot, de fleste liker faktisk å hjelpe studenter. Dog kom det også en oppskrift på hvordan man skal oppføre seg mot personer man knytter kontakt til.

Modul 2: Find Professionals Using LinkedIn

Mye av det modulen handler om er at man må våge å ta kontakt. Å ta kontakt kan være skummelt, men man må bare gjøre det. Du skal ikke sitte å vente på at «den perfekte» personen dukker opp, du må prøve og feile. Videre så demonstrerer han hvordan man kan bruke LinkedIn som et verktøy til å finne relevante personer du kan knytte kontakt med. For meg så var dette en veldig nyttig demonstrasjon ettersom at mine tanker rundt LinkedIn var at det fungerte som et faglig sosialt medie. Jeg har ikke tenkt over hvor enkelt det er å komme i kontakt med personer du ikke kjenner, men ønsker å prate med.

Modul 3: LinkedIn Messaging

Modul 3 handler om hvilket innhold man skal ha i meldinger man sender på LinkedIn. Han drar frem tre hovedpunkter man alltid skal ha med i den første meldingen man sender: Hvem, hvorfor og hva. Det som menes med dette er at når man sender en melding til noen på LinkedIn skal man først presentere seg selv, deretter skal man si hvorfor man har sendt en melding og til slutt forklare hva man ønsker av personen man har sendt meldingen til. Det blir også gitt andre tips som å lese nøye igjennom meldingen man har skrevet for å se etter skrivefeil (sørge for riktig navn på person eller bedrift).

Modul 4: Coordinate Calls effeciently

Denne modulen handler om hvordan du skal gå frem når du avtaler å ringe/video-ringe en person. Igjen trekkes det frem tre hovedpunkter: Effektiv, «deferential – holde deg til det du sier», initiativ. Når du avtaler med personen er det viktig at dere blir enig om tid, med riktig tidssone (større problem i USA), avtaler hva slags plattform man bruker (mobil, skype, zoom), så avtale hvor lang tid du får. Deretter er det viktig at du opprettholder det du har sagt, sørge for at du ikke bommer på datoen og prøve å holde deg til tiden du har fått.

Modul 5: Anatomy & Navigation of a Call

Hvordan man skal ha en god samtale med en mentor kan være vanskelig for mange. I denne modulen får man hjelp til hvordan man skal gjøre akkurat dette. Modulen går gjennom steg for steg hvordan du kan føre samtalen. Det blir gått igjennom hvordan man kan åpne, deretter hoveddel og til sist avslutte praten. Det jeg hadde mest nytte av fra denne modulen var det han sa om å lære av feil, og ikke være redd for å gjøre feil. De man ringer forventer ikke at det skal være perfekt. Dog er det ikke slik at man ikke skal forberede seg noe, men man trenger ikke å være en perfeksjonist.

Modul 6: Professional Story Prototyping

Etter man har åpnet en samtale bør man starte med å fortelle om seg selv. I denne modulen lærer man om hvordan man kan gjøre det. Dette var selv noe jeg ikke var klar over at man bør gjøre. Så får meg så var denne modulen veldig lærerik. Introduksjonen skal være kort, ca 1 minutt. Det blir også fortalt hvordan man kan formulere seg best mulig. Hvis man f.eks vil si at man er flink i matte så kan det virke som skrytete, så kan man heller si at man alltid har vært god med tall. Slike ting har jeg ikke tenkt på så mye før, så det er interessant å bli mer bevisst på hvordan man bør formulere seg.

Modul 7: Go in Ready: Research & Questions

Modulen er todelt der den første delen handler om hvordan man bør gjøre forarbeid til samtalen man skal ha. Han kommer med tre tips til hvordan man kan gjøre det.

  • Lese igjennom LinkedIn profilen til personen du skal snakke med. Også se igjennom profilen til bedriften.
  • Se etter nyheter om bedriften eller yrket.
  • Søke på YouTube etter bedrift eller navn på en relevant person.

Den andre delen handler om hva man bør spørre mentoren om. Igjen er det tre hovedpunkter:

  • Spørre om deres historie – hvordan kom de dit de er i dag
  • Stille spørsmål om jobben deres nå
  • Til slutt spør man om de har noen tips til deg

 For meg var tipsene på hvordan man kan gjøre forarbeid viktigst ettersom at jeg kan synes det kan være krevende å finne ut hvor man skal starte med et forarbeid.

Modul 8: Build Lasting Relationships

Den siste modulen handler om hvordan man skal opprettholde kontakt med de man har kontaktet. Noe av det viktigste han sier er å takke personen i ettertid. Ettersom at de har brukt sin tid på å hjelpe deg er det noe av det minste man kan gjøre. Det blir også gitt en mal på hvordan man kan kontakte personen på nytt om det skulle være ønskelig. Avslutningsvis forteller han at man ikke skal være redd for å ta kontakt med noen. Hvis det er noe man lurer på, ta kontakt.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *