I dette blogginnlegget skal jeg i første del forklare begrepene blockchain, kryptovaluta og bitcoin. Andre del vil omhandle hvordan vi på verdensbasis og i Norge kan bruke blockchain teknologi.

Det første som skal sees på i denne teksten er begrepet «blockchain» – som på norsk heter blokkjeder. Blockchain er et begrep vi hører mer og mer om i dagens samfunn, og gjerne i sammenheng med ord som kryptovaluta eller Bitcoin. For å forklare begrepet vil jeg bruk et eksempel: I dagens samfunn når du skal kjøpe en kjøttfri burger, hvordan kan du vite at den er kjøttfri? For å vite med 99,9 % sannsynlighet vil du trenge et system der det kan lagres informasjon, fakta skal kunne bli sjekket og verifisert av enhver og hvor sikkerhet er garantert. Et slikt system vil føre til at det med stor sikkerhet er slik at den informasjonen som foreligger er korrekt. Disse systemene har man startet å lage. Softwaret disse systemene baserer seg på er blockchain. Blockchain fungerer ved at informasjon lagres direkte på personlige maskiner. Dette gjør at informasjonen bli desentralisert og distribuert. Desentralisert: er et begrep for utflytting av makt og kapital fra sentrale områder (Wikipedia, 2020). Enklere sagt betyr det at ingen mennesker eller selskaper eier systemet. Istedenfor har alle mulighet til å bruke og ta vare på systemet. Dette er vesentlig for at en person ikke kan klare å ta ned eller skade programvaren.

Blockchain er bygget opp ved at enkeltpersoner er med på å lage systemet ved å bruke sine egne maskiner til å lagre informasjon tilsendt av andre i forskjellige blokker som legges kronologisk etter hverandre. Systemet bruker Kryptografi: Kryptografi er vitenskapen om språklige og matematiske teknikker for å sikre informasjon mot innsyn eller modifikasjon (Wikipedia, 2019). Dette gjør de for å sikre at informasjon som blir lagret ikke kan bli forfalsket eller forandret av andre.

Kryptovaluta

Kryptovaluta – Samlebetegnelsen på digital valuta som bruker kryptografi,  

dvs. prinsipper og teknikker for å skjule informasjon som kun autoriserte personer kan avsløre (PwC, 2021). Bitcoin er et eksempel på en kryptovaluta.

Bitcoin er en av de første kryptovalutaene som har tatt i bruk blockchain. Når man snakker om Bitcoin er det som en verdienhet. Bitcoin er imidlertid både det digitale nettverket og verdienheten (BTC) (Jenssen & Øverby, 2020). For å skille mellom nettverket og verdienheten bruker man Bitcoin når man skal omtale nettverket og bitcoin når man snakker om valutaen. Skillet er stor og liten b. Det som er spesielt med Bitcoin er at det er bygget opp på blochain teknologi. Dette betyr at istedenfor at transaksjoner går gjennom en tredjepart som f.eks. en bank så går den direkte fra sender til mottaker.

Krypto mining

Et begrep som er lurt å forstå i sammenheng med kryptovaluta er mining (gruvedrift). Mining handler om å tjene kryptovaluta uten selv å kjøpe valuta. Måten man «miner» på er at man fungerer som en slags revisor i transaksjoner. Den som driver med mining har en maskin som er tilgjengelig 24/7 for transaksjoner. Mineren får betalt hver gang en «blokk» i form av informasjonsoverføring er gjennomført (Hong,2021). Kryptomining ble veldig stort i 2019 da bitcoin-valutaen eksploderte og hele verden ble mer oppmerksom på kryptovaluta (Marquit, 2020)

Bruk av blockchain teknologi

Blockchain er på grensen til en revolusjonerende teknologi. Det den hovedsakelig gjør er å fjerne makten til tredjeparter enten det er selskaper eller mennesker. På bakgrunn av det jeg har lært om blockchain og kryptovaluta har jeg gjort meg noen tanker om hvordan det kan brukes på verdensbasis og her i Norge.

Et problem som har eksistert lenge er tiden det tar for å sikre at offentlige ressurser går til riktig bruk. Ved noen tilfeller viser det seg at ressursene ikke blir brukt til sin hensikt. Prosessen det tar for å sikre at ressursene går til sin hensikt er tidskrevende og ressurskrevende. Eksempel på dette er når vi studenter får bostøtte så er det ansatte som kommer på døren og sjekker om du ikke bor med foreldrene dine eller så må du bevise det ved skiftelig dokumentasjon av utleier/boligkontrakt. Dette er en svært ressurskrevende prosess.

Som man kan se i denne artikkelen (Borgersrud,2018) om økonomiske misligheter i 2019 så er det store utfordringer å sikre at kommunale midler blir brukt riktig. I Oslo kommune er det 53 000 ansatte og kommunen kjøper varer for mer enn 26 milliarder i året (Johansen,2018). Man kan se for seg hvor mye ressurser som må brukes på kvalitetssikring i ulike ledd.  Med et blockchainsystem ville man fjernet dette problemet.

Blockchain som en stemme-mekanisme

Når du skal stemme i et valg hvordan vet du at stemmen din ikke blir tuklet med? Presidentvalget i USA 2020 ble nokså kontroversielt av diverse grunner. En av grunnene var at daværende president Donald Trump mente det var tuklet med stemmene (Goodman & Carmichael, 2020). Ved bruk av blockhain teknologi ville dette problemet unngås, og påstander om valgfusk og fake news har blitt historie .

-Henrik Hammer Normann

Referanseliste:

https://no.wikipedia.org/wiki/Desentralisering

https://no.wikipedia.org/wiki/Kryptografi

https://www.pwc.no/no/teknologi-omstilling/digitalisering-pa-1-2-3/kryptovaluta.html

https://snl.no/Bitcoin

https://www.investopedia.com/tech/how-does-bitcoin-mining-work/

https://www.thebalance.com/can-bitcoin-mining-make-a-profit-4157922

https://www.bbc.com/news/54562611


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *