I dette blogginnlegget skal jeg først presentere en selvvalgt plattformtjeneste. Deretter skal jeg forklare hvordan man bruker tjenesten. Til slutt skal jeg snakke litt om transaksjonskostnader og hvordan tjenesten jobber for å redusere kostnadene for sine kunder.

Vipps

Vipps er en betaling/overførings tjeneste som ble lansert av DnB i 2015. Vipps var den første norske mobile betalingstjenesten. Dette er per dags dato Norges største betalings og løsningstjeneste (smartbetaling).

Siden 2015 har Vipps AS fusjonert med selskapene BankID AS og BankAxept AS. Dette førte til at Vipps gikk fra å være 100 % eid av DnB til at; DnB eier 44,49%, Sparebank 1 eier 20,04 %, Balder Betaling eier 10,49 %, Eika VBB 9,27%, Nordea Bank eier 6,38 % og de resterende 7,33 % eies av andre aksjonærer (Wikipedia,2020). Grunnen til at jeg har valgt å skrive om fusjonering av selskapet er fordi på denne måten har Vipps blitt størst i Norge. Jeg har hatt samtaler med Øystein Dyre-Hansen som er ansatt i DnB Tønsberg. Han viste til at i og med flere aktører nå tilbyr betalingstjenester er det et ekstremt viktig felt for bankene å ikke tape markedsandeler eller inntekter. Med fusjoneringen så har det blitt et bedre grunnlag for en enda større satsing på utvikling av Vipps. Når flere aktører bruker Vipps får de flere kunder, og på den måten har Vipps blitt den største tjenesten på markedet.  

Vipps tilbyr sine tjenester til alle over 15 år med krav om at du har: norsk fødselsnummer, mobilnummer, kontonummer og betalingskort. Da det ble lansert i 2015 måtte du være kunde hos DnB for å bruke Vipps, slik er det ikke lengre.

Hvordan fungerer Vipps?

Vipps er en applikasjon på mobilen der du først må registrerte deg med de opplysningene nevnt ovenfor. Deretter har du tre hovedmenyer.

Bilde: Oversikt over hva man kan gjøre i Vipps

På den første menyen har du valget mellom å be om penger, sende penger eller scanne regninger/qr koder. På denne menyen kan du eksempelvis: «Vippse» til en venn du skylder penger eller søke opp Kjelsås IL for å sende dem penger.

Neste meny er betalinger. Her kan du organisere faste betalinger og se på din historikk for å få bedre innsikt i egen økonomi. Den siste menyen er oppgjør. Dette er en funksjon som andre kan opprette eller enn selv. Hvis du for eksempel har tatt en maxi taxi med 10 andre og en person legger ut kan den personen bruke den funksjonen. Da går man i appen og lage et oppgjør, legger til sluttsummen og legger til alle deltagere i oppgjøret. Vipps regner ut hva den enkelte skal betale og alle får sett hvor mye man skal betale og hvem som har betalt.

I tillegg til dette har du en profil meny der du kan konfigurere diverse innstillinger. Den gir deg også mulighet til å velge et bilde som kommer opp når du skal vippse andre eller bli tilsendt penger.

Transaksjonskostnader

Jeg har sett på 6 ulike typer transaksjonskostnader. Videre er det interessant å se nærmere på hva Vipps gjør for å senke transaksjonskostnaden for kunden. Før vi ser på de ulike typene transaksjonskostnadene er det greit å vite hva en transaksjonskostnad er. Jeg vil gå gjennom de ulike begrepene. For å finne frem til det produktet som passer oss selv best når det kommer til kvalitet, pris, ønske etc så må trenger vi å bruke en del ressurser. Disse ressursene kalles transaksjonskostnader (Krokan, 2013)

Søkekostnader som handler om å finne fram til alle eller de mest aktuelle alternativene. (Krokan, 2013) Det vil si den prosessen kunder bruker på å finne ut hvilket produkt/tjeneste man trenger/vil ha.

Informasjonskostnader som handler om å skaffe seg aktuelle informasjon om de mest aktuelle alternativene.

Forhandlingskostnader som omfatter hvilke leveransevilkår kunden må forholde seg til. (Krokan, 2013)

Beslutningskostnader som inntreffer når kunden vet nok om de ulike alternativene til å ta et valg. I flere tilfeller vil denne kostnaden være omfattende. I større og komplekse saker vil dette ta mer tid og ressurser. Eksempelvis kan det være behov for å leie inn konsulenter for å bistå i valgprosessen. (Krokan, 2013)

Evaluering/undersøkelseskostnader som er ressursene som benyttes for å sjekke om kunden har fått varen eller tjenesten vi har bestilt (Krokan,2013).

Tvangskostnader som oppstår i tilfeller der man må bruke ressurser på endring, heving eller forhandle frem kompensasjon for mangler ved varen/tjenesten (Krokan,2013).

Hvordan jobber Vipps med å senke transaksjonskostnader?

Smartbetaling er en bransje som handler om å være størst og kunne tilby mest. Slik som mye annet. Når man er den største på markedet så fjerner man en del av søke og informasjonskostnaden til potensielle kunder. Mennesker liker å gjøre som andre. Når en aktør er størst på markedet vil en person velge den aktøren som er størst ettersom det er det andre har gjort. Og måten de klarte å bli størst på var gjennom å være først på markedet, og fusjonering.

Vipps har en funksjon som heter ris og ros. Dette lar kunden sende tilbakemelding om applikasjonen direkte til utviklerne slik at Vipps vet hva kunden synes er bra eller dårlig. Dette bidrar til lave evalueringskostnader.

Vipps jobber også mye med nettverkseffekter. De ønsker fornøyde kunder slik at de skaper nye kunder. Dette gjør de med å ha flest mulige funksjoner i appen og god kundeservice. Vipps sitt kundesenter har åpent fra 08-23 mandag til fredag og i helgen er det 10-18 og 11-19. Med å være tilgjengelig for å hjelpe store deler av døgnet bidrar det til fornøyde kunder. Å ha god kundeserivce og levere et bra produkt er utrolig viktig for at Vipps skal ha et godt word of mouth (WoM). WoM er det noe av det viktigste for nettverkseffekter.

-Henrik Hammer Normann

Referanseliste:

Wikipedia (2020, 2. mai) Vipps. Hentet fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Vipps

A. Krokan (2013) Nettverksøkonomi (elektronisk utgave) Cappelen Damm akademisk.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *